Image

Rich Text

#SinäOletVahva-kilpailun (”Kilpailu”) säännöt

1. Järjestäjä

Kilpailun järjestäjä on Suomen Nestlé Oy (jäljempänä ”Nestlé” tai ”Järjestäjä”)

Kilpailu ei ole Instagramin tai vastaavan median järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistuja luovuttaa henkilö- ja muut tietonsa Järjestäjälle ainoastaan Kilpailua varten ja Järjestäjä vastaanottaa kyseiset tiedot ainoastaan Kilpailua varten. Instagram ei ole vastuussa Kilpailun toteuttamisesta, vaan Järjestäjä vastaa Kilpailun toteuttamisesta. 

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt paitsi Järjestäjän ja kampanjaan liittyvien yhteistyökumppanien työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. 

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika on 1.-31.1.2019. 

4. Osallistumistapa

Jaa tarina ihailemasi naisen vahvuudesta #SinäOletVahva-postauksen kommenttikentässä ja merkitse hänet kommenttiin, niin voit voittaa teille yhteisen matkan! Kilpailun voittaa tuomariston innostavimmaksi valitsema vastaus. Tuomaristo koostuu järjestäjän edustajista. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.

Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

5. Palkinto

Palkintona on Kilroyn 2000 € matkalahjakortti, joka on voimassa vuoden ajan palkinnon vastaanottamisesta. Voittaja saa valita itse mieleisensä matkakohteen. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. 

6. Voittajat

Kilpailun voittajaksi valitaan 15.2.2019 mennessä yksi tarina. Palkinnon toimittamisesta ja käytännön järjestelyistä sovitaan suoraan voittajan kanssa.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, osallistuminen hylätään. 

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa palkintoon liittyvistä veroista. Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit, kampanjaan osallistuvat vähittäismyyntipisteet ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamiseen tai käyttämiseen. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. 

8. Laittomat osallistumiset

Laittomat tai muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos Järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita kuluja miltään osin. 

9. Voittajille ilmoittaminen

Voittajalle ilmoitetaan 15.2.2019 mennessä henkilökohtaisesti merkitsemällä voittajan Instagram-käyttäjätunnus voittopostaukseen. Voittajan tulee olla tämän jälkeen suoraan yhteydessä Järjestäjään. Voittajan ja muiden kilpailijoiden yhteystietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.  

10. Voittajien julkistaminen

Voittajan nimi ja/tai sosiaalisessa mediassa käyttämä käyttäjätunnus voidaan julkaista Nestlé Fitnessin Instagram-sivulla www.instagram.com/Fitnesskampanja.

11. Tarinoiden käyttäminen

Järjestäjä voi käyttää osallistujien kilpailuun osallistumisen yhteydessä jakamia tarinoita markkinointitarkoituksiin ilman erillistä ilmoitusta, suostumusta tai korvausta.